Co je to webová analytika? Měření různých faktorů Vašeho webu za účelem optimalizace webových stránek a následným zvýšením její návštěvnosti (tzv. SEO – Search Engine Optimization), či lepší orientací návštěvníka webu. Je zřejmé, že webová analytika má větší vypovídající hodnotu, pokud probíhá v delším časovém období, a proto se snažím sbírat data po dobu minimálně 3 měsíců a to za použití aplikace Google Analytics.